Spoločnosť SlovCAD s.r.o. vznikla transformáciou zo živnosti. Predmetom jej podnikania sú inžinierske služby v strojárenstve počínajúc 3D návrhom virtuálneho prototypu, pokračujúc tvorbou výkresovej dokumentácie (2D/3D) a končiac napríklad pevnostnými analýzami alebo vizualizáciou budúceho výrobku. Toto všetko za pomoci najmodernejších CAD aplikácií ako napríklad AutoCAD, CATIA, ANSYS.

Sídlo spoločnosti:
SlovCAD s.r.o.
913 38 Soblahov 675
Slovenská republika

Divízia CAD:
info@slovcad.sk
+421 (0)903 766 630

Divízia Lacné parkovanie:
info@lacne-parkovanie.sk
+421 (0)948 387 776

Fakturačné údaje:
IČO: 45 727 040
DIČ: 2023112322
IČ DPH: SK 2023112322 (Slovensko)
AT U67477857 (Rakúsko)

Číslo účtu: 2928845384 / 1100
IBAN: SK91 1100 0000 0029 2884 5384
SWIFT: TATRSKBX

SlovCAD s.r.o. - inžinierske služby v strojárenstve